FAQ

Waarom kiest de stichting er voor om inkomsten te halen uit fondsen en via sponsors en donateurs?
Een portret maken kost tijd en daarmee ook geld. Een ziek kind trekt vaak al een enorme financiële wissel op een gezin. Door geld op te halen, willen we het maken van een portret voor iedereen bereikbaar maken. Het moet geen financiële keuze zijn. Waar het op neerkomt, is dat we willen dat niet de getroffen gezinnen, maar anderen voor hen het portret betalen. Zo is een zoektocht naar geld voor de kinderen en hun nabestaanden niet nodig. Wij nemen dit van ze over. 

Op welke manier haalt de stichting geld op?
De stichting werft fondsen bij organisaties die betrokken zijn bij rouwverwerking en het begeleiden van terminaal zieke kinderen. Ook verzekeringsmaatschappijen, uitvaartorganisaties en landelijke en lokale overheden worden aangeschreven voor een bijdrage. Aan de nabestaanden voor wie een portret is gemaakt, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Verder kan via de website gedoneerd worden en loopt er een crowdfundingsactie.

Waar worden de inkomsten van de stichting voor gebruikt?
De stichting besteedt de geworven gelden uitsluitend aan het vervaardigen van audio- en videoportretten. Om de doelstelling te bereiken, is professionele apparatuur aangeschaft. De stichting heeft de mogelijkheid om een betaalde kracht in dienst te nemen die de dagelijkse leiding op zicht neemt. 

Wat gebeurt er met het gedoneerde geld als de stichting om wat voor reden dan ook wordt opgeheven?
Daar waar vermogen overblijft na opheffing van de stichting, gaat dat vermogen naar een non-profitorganisatie met een doelstelling die nauw verwant is aan de doelstelling van Stichting Living Memories. Welke organisatie dit is, wordt door het bestuur ten tijde van de opheffing bepaald. 


Hoeveel tijd kost het maken van een portret?
Voor elk portret worden twee dagen uitgetrokken. Eén zogeheten draaidag en één montagedag. Met dat minimale aantal dagen wordt een zo hoog mogelijk aantal portretten per jaar bereikt. 

Heb je nog een andere vraag? Stel hem dan via het contactformulier onder het kopje 'Contact'.