Hoe werkt het

Aanmelding
Aanmelden kan via e-mail of telefonisch. Er volgt een intakegesprek waarin wensen en mogelijkheden worden besproken. Daarna worden afspraken gemaakt voor het maken van het portret. 

Omdat het gaat om terminaal zieke kinderen, worden de aanmeldingen door de stichting beoordeeld op basis van urgentie. Er wordt daarbij onder meer rekening gehouden met levensverwachting. 


Audio/video
Tijdens het intakegesprek wordt een keuze gemaakt tussen een audio- of videoportret. Voor beide opties geldt een maximum van één opnamedag.

 

Het kind langdurig volgen is geen optie. Uitgangspunt is dat de stichting zoveel mogelijk mensen probeert te helpen. 

Levering 
Over de duur van de montage zijn vooraf geen uitspraken te doen. Dit hangt af van de hoeveelheid en complexiteit van het materiaal.

Uiteraard proberen we het portret zo snel als mogelijk af te hebben. 

Na de montage wordt het portret via een WeTransfer-bestand verzonden. 

Rechten

Alle beelden en geluiden die door Stichting Living Memories worden opgenomen, worden met zorg voor privacy gemonteerd.

 

De rechten behoren toe aan de stichting. Het materiaal wordt door de stichting niet gepubliceerd of voor andere doeleinden gebruikt, tenzij hiervoor door cliënten expliciet toestemming is gegeven.