De stichting

Oprichter 

Stichting Living Memories is opgericht door journaliste Thinka Sanderse. In 2005 behaalde zij haar diploma aan de HBO-opleiding Journalistiek in Zwolle. Daarna was zij onder meer werkzaam bij Omroep West, RTL Nieuws en RTV NH. Ook maakte Thinka voor de Dierenbescherming het tv-programma Kids for Animals, wat onder meer te zien was bij National Geographic Junior. In haar werk bij de radiotak van RTV NH kwam zij in aanraking met de wereld van kinderkanker. 

 

'Een paar jaar geleden volgde ik voor RTV NH Chantal, een meisje met botkanker. Eén van de eerste dingen die haar moeder tegen mij zei was: 'Mocht het verkeerd aflopen, dan hebben we in ieder geval deze verhalen'. Chantal overleed op 12-jarige leeftijd, in de periode dat ik radioreportages over haar en haar ziekte maakte. Een heftige gebeurtenis voor haar geliefden die ook op mij diepe indruk heeft gemaakt. Na de uitvaart heb ik alle audio-bijdrages aan de ouders overhandigd. Zodat zij voor altijd haar stem kunnen horen.'                                                                                                      

                                                                                                                   © Judith Keessen Fotografie 

In de jaren die volgden, groeide de wens om meer mensen te kunnen helpen aan een portret van hun terminaal zieke kind. Met uiteindelijk de oprichting van Stichting Living Memories als resultaat. 

Doelstelling

Stichting Living Memories biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte (verder cliënten) de mogelijkheid kosteloos hun levensverhaal vast te leggen. Het levensverhaal bestaat uit video- of audio opnamen, professioneel opgenomen en gemonteerd. Voor de werkzaamheden wordt aan de cliënten een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

Motivatie

Mensen met een levensbedreigende ziekte hebben een gemeenschappelijke angst. De angst om vergeten te worden en ‘niets’ achter te laten. Een portret van hun leven geeft ze de rust dat hun verhaal verteld is. Door deze levensverhalen vast te leggen, behouden nabestaanden iets tastbaars, zoals stemgeluid. 

 

Fondsenwerving

Stichting Living Memories heeft geen winstoogmerk. Fondsen worden geworven bij andere goededoelenorganisaties, overheden, organisaties in de gezondheidszorg, bedrijven en particulieren.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Living Memories bestaat uit tenminste drie leden. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

 

Peter Maarsen - voorzitter

"Als vader van vijf, tot nu toe, gezonde kinderen kan ik me maar nauwelijks een voorstelling maken van de horror die een terminale ziekte brengt. Wat ik wél begrijp is de achtbaan van emoties en praktische zaken, die ervoor zorgt dat een aantal op het eerste oog simpele dingen als goede video- en geluidsopnames nooit gemaakt wordt. Dat Stichting Living Memories de stem van een dierbare laat voortbestaan, juist ook voor mensen die het zich anders niet kunnen veroorloven, maakt dat ik me voor deze stichting sterk maak."

 

Claudia van den Brink - secretaris
"Toen ik gevraagd werd om bestuurslid van deze prachtige stichting te worden, heb ik geen moment hoeven aarzelen. Uit ervaring weet ik hoe dierbaar het is om na het verlies van je kind mooie beeld- en/of geluidsfragmenten te ontvangen. Ik gun andere ouders ook deze waardevolle herinnering aan hun sterrenkinderen. Een dergelijk document is van onschatbaar belang voor de rouwverwerking. Als Stichting Living Memories hier een onderdeel van mag zijn, dan zet ik mij daar graag voor in." 

 

Kim Driessen - penningmeester 
"Als pedagoog ken ik de theoretische kant van hoe kinderen omgaan met de dood. In de praktijk weet ik niet wat ik zou zeggen tegen ouders die te horen krijgen dat ze afscheid moeten nemen van hun dierbaarste 'bezit' en hoe moeilijk het moet zijn voor kinderen die weten dat ze deze wereld gaan verlaten. Ik ben trots op het initiatief en het doel van Stichting Living Memories, waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen om een tastbare herinnering achter te laten voor hun dierbaren." 

Stichting Living Memories is in 2017 opgericht. 
KvK-nummer: 67978274
RSIN: 857250759
ANBI 

Verantwoording
Stichting Living Memories geeft volledige openheid van zaken en legt onder meer middels een jaarverslag verantwoording af aan haar sponsoren en cliënten.

Download
Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Living Memories.pd
Adobe Acrobat document 775.5 KB
Download
Statuten
Oprichtingsakte.pdf
Adobe Acrobat document 2.6 MB
Download
Financieel jaaroverzicht
Financieel overzicht LM 2017.pdf
Adobe Acrobat document 107.5 KB