Privacy

Privacy verklaring

Laatste revisie: 10 april, 2019

Stichting Living Memories, gevestigd aan Brugstraat 30, 1906 WV Limmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Brugstraat 30
1906 WV Limmen
Tel.: 06-81601690

Gegevensbescherming

Thinka Sanderse is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Living Memories. Zij is te bereiken via info@stichtinglivingmemories.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Living Memories verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.
 • Internetbrowser en apparaat type (geanonimiseerd voor statistieken)
 • Bankrekeningnummer (bij een donatie.)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtinglivingmemories.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Living Memories verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw donatie
 • Verzenden van onze e-mail nieuwsbrief (na aanmelding van de bezoeker)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Living Memories neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Living Memories) tussen zit. Stichting Living Memories gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Webflow (Webflow, Inc., V.S.) voor de ontwikkeling en hosting van deze website.
 • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, V.S.) voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven en het opslaan van e-mailadressen van personen die zich bewust voor deze nieuwsbrief hebben ingeschreven.
 • Foxycart (FoxyCart.com LLC, V.S.) voor de verwerking van donaties.
 • Mollie (Mollie, NL) Mollie als betaaldienstverlener voor de donaties.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Living Memories bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Living Memories deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Living Memories blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Living Memories jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Foxycart (FoxyCart.com LLC, V.S.) voor de verwerking van donaties. Foxycart zorgt voor de koppeling tussen deze site en betaalingsprovider Mollie. Over de omgang met gegevens van donateurs door Focycart zegt FoxyCart.com LLC het volgende:
  - Het IP-adres wordt gelogt.
  - Er worden cookies geplaatst
  - Donateursinformatie wordt naar betalingsprovider Mollie gestuurd.
  - Er wordt een afschrift van de donatie naar de donateur gemaild.
  - Verstrekte informatie die noodzakelijk en wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden) wordt opgeslagen op de servers van Foxy.io.
  - Donateurs worden niet gecontacteerd door Foxy.io zonder toestemming van Stichting Living Memories.
  - Gegevens van donateurs worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden van Foxcy.io.
  - Gegevens van donateurs worden niet met derde partijen gedeeld, tenzij Foxy.io hier wettelijk toe verplicht is.
  - Gegevens van donateurs kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor statistieken.
 • Mollie (Mollie, NL) Mollie is een betaaldienstverlener die haar klanten (zoals webshops) de mogelijkheid biedt online betalingen van hun consumenten (betalers) te accepteren. Informatie over het privacybeleid van Mollie vind je hier.
 • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, V.S.) voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven en het opslaan van e-mailadressen van personen die zich bewust voor deze nieuwsbrief hebben ingeschreven.
 • Google Analytics (Google Inc. V.S.) voor de anonieme verwerking van bezoekersstatistieken.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Living Memories gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Living Memories en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtinglivingmemories.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Living Memories wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Living Memories neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stichtinglivingmemories.nl.

Hoe gezinnen ons werk ervaren

Lees hier hoe gezinnen ons werk ervaren en wat de video's die wij maken betekenen...

Haileys verhaal

'Een herinnering die altijd zal blijven als Hailey er niet meer is'